Belastingaftrek specifieke zorgkosten verdwijnt

logo zorg

Chronisch zieke mensen en/of met een beperking hebben minder geld te besteden dan gezonde mensen. Een vierde hiervan spreekt zijn spaargeld aan om toch nog rond te kunnen komen.

Het Nederlandse instituut van de gezondheidszorg ondervroeg ruim 3500 mensen die een chronische ziekte hadden en/of een lichamelijke beperking. Ook volgens een onderzoek van het Nibud bleek dat de chronische zieken en gehandicapten er volgend jaar op achteruitgaan financieel. Het kabinet schrapt in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten af.

Dit betekent dat de jaarlijkse toelage van € 154 tot en met €514 netto verdwijnen. Tevens word de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft alsmede de bestaande korting op de eigen bijdrage van de AWBZ en Wmo. Met het verdwijnen van deze regelingen word het voor die betreffende doelgroep financieel alleen nog maar moeilijker om rond te komen.

Het kabinet bespaart hiermee €1,3 mrd maar juist de mensen met hoge zorgkosten worden hierdoor extra geraakt in hun portemonnee

GD Star Rating
a WordPress rating system

Laatste berichten

Laatste berichten