Crisis veroorzaakt minder baby’s

logo baby

Er zijn minder baby’s geboren over het afgelopen jaar. De daling stopte bij 172.000 geboorten. Dit aantal is te vergelijken met het aantal geboorten in de jaren tachtig zo schreef het CBS.

Door de crisis denken ouders en toekomstige ouders wel twee keer na om een kindje te gaan verwekken. In 2011 was er al een daling en deze tendens heeft zich alleen maar voortgezet.

Leeftijdscategorie 30 jarigen toont sterkste daling

Bij 30 jarige vrouwen is de daling het grootst gemeten, gevolgd door een daling van geboorten bij vrouwen van begin 20. De daling komt ook het meest voor bij een eerstgeborene, stellen kiezen nu in verband met de crisis later voor een kindje of helemaal niet. Het percentage van 1,60 is gedaald 1,57 tussen 2010 en 2011 in de EU. Ons land laat een daling in percentage zien in geboorten van 1,79 naar 1,76. Er is nu eenmaal minder geld te besteden en toekomstige ouders zijn zich er meer van bewust wat de geboorte van een kind met zich meebrengt.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Laatste berichten

Laatste berichten