CZ ontdekt meer zorgfraude

zorg

CZ Zorgverzekeraar heeft over 2013 meer zorgfraude ontdekt, met name in de verstrekte PGB’S. Het totale zorgfraude bedrag komt hiermee op €5,3 mln berekeningen wijzen ook uit dat dit €2 mln meer is dan de voorgaande jaren.

CZ hanteert uniek systeem

CZ is tot nu toe de enige zorgverzekeraar die met een nieuw systeem werkt die de fraude opsporen kan. Het systeem kan een analyse maken van data zodat fraude sneller opgespoord kan worden. Uit het onderzoek is gebleken dat er €4 mln aan fraude gepleegd is met de AWBZ en de overige €1,3 mln aan fraude in de zorg te vinden is. Er is al amper een goede supervisie op de geldstromen in de zorg en de zorgverzekeraars hebben hun controle’s hierop al verscherpt. Maar dit kan beter, de zorgfraude nam al af met 50% en de zorgverzekeraars hebben hier speciaal mensen voor in dienst genomen, toch blijft het een probleem en de zorgverzekeraars betalen nog steeds te veel aan vergoedingen uit die niet terecht zijn.

In 2014 word een groot gedeelte van de pgb niet meer vergoed, wanneer er minder dan 10 uur zorg nodig is komt men niet meer in aanmerking voor de pgb, wel kan men nog een aanvraag doen voor zorg in natura. Ruim 42.000 mensen zullen door deze maatregel hun persoonsgebonden budget verliezen.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Laatste berichten

Laatste berichten