No claim

De No Claim regeling was van toepassing in de jaren 2005 tot 2008. De No claim regeling was de voorloper van het huidige Eigen risico. Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder had recht op No claim als zij minder dan € 255 aan zorg declareerden. Het verschil werd terugbetaald na verrekening van de gemaakte kosten. In 2008 verviel deze regeling en kwam het Eigen Risico ervoor in de plaats.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Geen reactie mogelijk.

Laatste berichten

Laatste berichten