Wachtlijst

Is er een wachtlijst? dan gaat uw zorgverzekeraar op zoek naar een ziekenhuis waar u sneller terecht kunt. Soms komt het voor dat u moet uitwijken naar het buitenland. Uw zorgverzekeraar zal voor u bemiddelen voor een spoedige opname of behandeling.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Geen reactie mogelijk.

Laatste berichten

Laatste berichten