Welgestelde 65 plussers doen minder beroep op zorg

logo 65 plusser

Het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP ) heeft een studie gepubliceerd waarin het ouderen onderzocht die gedurende 10 jaar gebruik hebben gemaakt van de zorg.

Welgestelde 65 plussers gezonder en minder behoefte aan zorg

Het onderzoek toont dat een derde van de 65 plussers in dat tijdsbestek juist minder gebruik van de zorg hebben gemaakt, deze groep zijn de welgestelde 65 plussers die een hoge opleiding en een hoog inkomen hebben, het onderzoek is verricht onder 1768 65 plussers, 25% van de ouderen hebben te maken gekregen met gebeurtenissen zoals het overlijden van hun levenspartner, daarmee verslechterde de gezondheid, en vielen zij terug op de AWBZ en Wmo.

Van de onderzochte 65 plussers had 1 op de 8 een gemeentelijke ondersteuning, deze groep bestonden uit weduwes/weduwnaars, mensen met een zwakke gezondheid, en mensen waarvan hun sociale netwerk afnam.

Éen op de vijf had een normale gezondheid, maar overlijden volgde binnen een tijdsbestek van 3 tot 7 jaar, dit betrof veelal mannen, alleenstaanden, mensen met een hoog aanzien in hun carriere maar een kleine sociale kring.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Laatste berichten

Laatste berichten