Zorg begrippen

Zorgverzekeraar

Een zorgverzekeraar is een verzekeraar/verzekeringsmaatschappij die zorgverzekeringen aanbied.

Lees meer

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de belastingdienst voor mensen met een laag of ontoereikend inkomen. De hoogte van de zorgtoeslag word berekend door de belastingdienst aan de hand van uw inkomen. Deze toeslag word maandelijks uitgekeerd. De maximale toeslag bedraagt € 70 per maand.

Lees meer

Ziektekostenverzekering

Een ziektenkostenverzekering is een verzekering die noodzakelijk gemaakte kosten in de zorg dekt afhankelijk van de dekking van de polis. Deze kunnen zijn ontstaan door Ziekte of door een ongeval of andere factoren. Veelal worden de meesten kosten hieruit wel gedekt. Voor een uitgebreidere dekking bent u […]

Lees meer

Ziekenfonds

Het ziekenfonds was vroeger een privefonds die zijn klanten een verzekeringspakket boden voor de medische zorg. De zogeheten Natura Polis was toen van toepassing. Het ziekenfonds betaalde de nota rechtstreeks, de klant kreeg geen rekeningen achteraf. Zij hadden afspraken en contracten met ziekenhuizen, Apothekers , dienstverleners. Het […]

Lees meer

Wachtlijst

Is er een wachtlijst? dan gaat uw zorgverzekeraar op zoek naar een ziekenhuis waar u sneller terecht kunt. Soms komt het voor dat u moet uitwijken naar het buitenland. Uw zorgverzekeraar zal voor u bemiddelen voor een spoedige opname of behandeling.

Lees meer

Verzekeringsplicht

Het hebben van een basisverzekering is verplicht bij wet. Iedere inwoner van nederland moet zich zorg verzekeren. Wie zich niet verzekerd word een boete opgelegd. Uitgezonderd zijn: – personen zonder verblijfsvergunning – personen woonachtig/werkzaam in het buitenland – actieve militaire dienst – gedetineerden

Lees meer

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van een zorgverlener en zorginstelling. De verzekeraar is verplicht om de kosten van de zorg 100 % te vergoeden. Nadeel hierin kan zijn dat u de nota’s eerst zelf moet voorschieten.

Lees meer

Pro Life

Dit is een christelijke zorgverzekeraar en is onderdeel van Agis verzekeringen. Gemoedsbezwaarden kunnen zich hier aanmelden. En mensen die bezwaren hebben tegen : Abortus , Euthanasie, IVF. In plaats van vergoeding van Anti conceptie bieden zij een cursus : Natuurlijke gezinsplanning. Zij hebben 50.000 klanten.

Lees meer

Premie berekening

Iedere verzekeraar heeft zijn eigen tarieven en hoogte van vergoedingen. Op basis van uw persoons en medische gegevens kunt u via de site een berekening maken. Ga naar Zorgpremie.com om een onafhankelijke berekening te maken.

Lees meer

Opzeggen zorgverzekering

Het opzeggen van uw zorgverzekering doet u voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar dus uiterlijk op 31 december. U mag overstappen voor 1 februari. Tussentijds overstappen mag in uitzonderlijke gevallen zoals : Echtscheiding , het bereiken van de 18 jarige leeftijd, U wisselt van baan en […]

Lees meer

Online verzekeren

U kunt ervoor kiezen om u online te verzekeren, dit zijn de genoemde Direct writers . U kunt altijd inloggen en uw zaken online regelen zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Inschrijving geschied telefonisch en/of via internet. 82% in zorgverzekeringen worden via internet afgesloten.

Lees meer

NZA

De NZA is de toezichthouder in de zorg. Deze Nederlandse Zorg Autoriteit houd het gedrag van de zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de gaten en zien erop toe dat zij de regels naleven. Zij komen op voor de belangen van de patient en de verzekerde. Zij kunnen zo […]

Lees meer

No claim

De No Claim regeling was van toepassing in de jaren 2005 tot 2008. De No claim regeling was de voorloper van het huidige Eigen risico. Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder had recht op No claim als zij minder dan € 255 aan zorg declareerden. Het […]

Lees meer

Natura polis

U heeft nog steeds recht op zorg maar het verschil is dat dit rechtstreeks word geregeld met de desbetreffende zorgverlener, ziekenhuis etc. U heeft geen omkijken naar nota’s e.d . U heeft dus geen recht op vergoedingen. Ook heeft u niet de keuze van welke zorginstellingen u […]

Lees meer

Medische selectie

De medische selectie wordt door de verzekeraars gebruikt om de toekomstige medische kosten te toetsen voor de toekomst. De klant moet aan de hand van een medische vragenlijst duidelijkheid geven over zijn fysieke en mentale gezondheid. De verzekeraars selecteren medisch bij aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen. Bij […]

Lees meer

Inkomensafhankelijke premie

De inkomensafhankelijke premie word afgedragen aan de overheid op basis van uw inkomen. Deze premie staat los van de basispremie die u betaald aan uw verzekeraar. Hoe hoger uw inkomen hoe hoger de bijdrage. De premie is dus opgesplitst in twee delen vanaf 2013.

Lees meer

Gemoedsbezwaarden

Deze groep mensen zijn principieel tegen de verzekering dit is voor hun in strijd met hun geloofsovertuiging. Gemoedsbezwaarden krijgen een vrijstelling voor de verplichte verzekering zij kunnen zich aanmelden bij de SVB ( sociale verzekerings bank ) of bij een verzekeraar zoals Pro Life.  Mits gemoedsbezwaarden aan […]

Lees meer

EHIC Pas

Een ” European Health Insurance Card” is bedoeld voor noodzakelijke medische zorg in het buitenland , Binnen de EEG is de EHIC geldig en daaronder word verstaan : EU , Noorwegen , IJsland en Liechtenstein , Zwitserland , Macedonie en Australie , de pas is persoonsgebonden en […]

Lees meer

Eigen risico

Het eigen risico is een verplichte en vrijwillige bijdrage verbonden aan uw basisverzekering. Dit bedrag word in rekening gebracht aan de verzekerde wanneer er medische kosten gemaakt worden. Uw vrijwillige bijdrage en de hoogte ervan spreekt u af met uw verzekeraar. Het verplichte eigen risico word vastgesteld […]

Lees meer

Combinatie Polis

Een combinatie polis bestaat uit een restitutie en natura gedeelte. Dat wil zeggen in het desbetreffende combinatie pakket heeft u recht op vergoedingen in de zorg. U heeft dan een vrije keus in de zorgverlener e/o zorginstelling. Bij het natura gedeelte in het pakket word de zorg […]

Lees meer

College zorgverzekeringen (CVZ)

Dit college en overheidsorgaan is de waakhond voor de zorg. Het college geeft richtlijnen en adviezen met betrekking tot de zorg. Zij zorgen dat de AWBZ en zorgverzekeringswet actueel zijn , tevens regelen zij de boetes die uitgedeeld worden bij onverzekerden. Zij nemen bijvoorbeeld ook de kosten […]

Lees meer

Collectieve verzekering

Een collectieve verzekering kan specifiek worden aangegaan via een bedrijf , vereniging , sportclub etc. Een collectieve verzekering is specifiek bedoeld voor een grotere groep mensen. Met een collectieve verzekering krijgt u een collectieve korting op uw zorgverzekering. Een individuele klant kan zich niet aansluiten voor deze […]

Lees meer

Basispremie

De basispremie is de premie die u maandelijks betaalt voor uw basisverzekering. Deze premie verschilt per verzekeraar en is dus niet gelijk.

Lees meer

Basisverzekering

De basisverzekering is verplicht voor iedere inwoner van Nederland en de dekking hiervan is voor iedereen hetzelfde. De basisverzekering dekt algemene zaken zoals : geneeskundige zorgverlening , mondheelkunde tot 18 jaar , medicatie , ambulance vervoer etc.

Lees meer

Aanvullende verzekeringen

Dit zijn verzekeringen die aansluiten op het basispakket waarin de dekking niet voldoende is. Iedere verzekeraar bied 3 of meerdere aanvullende pakketten aan. De acceptatieplicht geld niet voor de aanvullende verzekeringen.  Een verzekeraar hoeft je dus niet te accepteren hiervoor.

Lees meer

AWBZ

AWBZ betekent Algemene wet bijzondere ziektekosten en  is bedoeld voor medische kosten die niet door uw zorgverzekeraar gedekt worden en nagenoeg niet op te brengen zijn zelf. Iedere inwoner van nederland is in principe verzekerd voor de AWBZ. De premie voor de AWBZ word standaard iedere maand […]

Lees meer

Acceptatieplicht

Acceptatieplicht is een voor de verzekeraars verplichte bepaling om iedereen ongeacht leeftijd , ras , gezondheidsstatus gelijkwaardig te verzekeren. Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat een verzekeraar selectief gaat kiezen wat verzekerden betreft.

Lees meer

Laatste berichten

Laatste berichten